Yuanfang компаниясынын поршендик филиалы "Компаниянын өнүгүүсү, менин жоопкерчилигим" темасында талкуу өткөрдү

15-март күнү поршендик бөлүмдүн партиялык бөлүмү «Компанияны өнүктүрүү, менин жоопкерчилигим» деген темада талкуу уюштуруп, Башкы башкармалыктын «11463» өнүктүрүү стратегиясын жана бюронун «13335» өнүктүрүү идеясын толугу менен ишке ашырды, ошондой эле тиешелүү бюронун уч заседа-ниесинин духу, кызматкерлердин жоопкерчи-лик сезимин чыцдоого, кызматкерлер-дин жоопкерчилик духун жогорулатууга, ишкананын ендуруштук масштабдарын кецейтууге жана экономикалык пайданы жакшыртууга бекем гарантияны тузду.Жолугушууга Юаньфан компаниясынын партиялык комитетинин секретары Вэй Силин катышып, сөз сүйлөдү.Жолугушууга поршень тармагынын башкаруу, технология жана сапаттын бардык деңгээлдериндеги 20га жакын адам катышты.

5dcaeed03c70d083f56538a034d62e0

Жолугушууда, катышуучулары «жоопкерчиликти жана жоопкерчиликти» өз посттору менен айкалыштырып талкуулашты.Бардыгы макул болушту, азыркы учурда поршень тармагы өнүгүүдө кандайдыр бир кыйынчылыктарга дуушар болгон, бирок ошондой эле мүмкүнчүлүктөрдү тапкан.Мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар алдында ар бир кызматкер өз жоопкерчилигин бекем тутуп, демилгени колго алышы керек.Ал езунун жоопкерчилигин ар дайым ез иши менен бай-ланыштырууга, ез ишине аралашып, жоопкерчиликти биринчи орунга коюуга, ар бир ишти олуттуу жана жоопкерчилик менен аткарууга тийиш.Кыйынчылыктарга жана карама-каршылыктарга туш болгондо, биз аларды тапшырбашыбыз, качпашыбыз же алдын ала ойлонбошубуз керек.Биз тик туруп, көйгөйлөрдү жана карама-каршылыктарды чечүүгө батынышыбыз керек.Поршень бутагынын өзүнүн продукциясы, технологиясы жана рыногу бар.Ошол эле учурда анын жоопкерчилигин алууга батынган кызматкерлердин командасы да бар.Мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, милдеттерди чечүү, бюронун жана алыскы ишканалардын туура жетекчилиги астында поршеньдик тармак өндүрүштүк масштабды кеңейтүүдө жана экономикалык пайданы жакшыртууда жаңы ийгиликтерди жаратат.

Жолугушууда, Вэй Силин поршень тармагынын иш жүзүндөгү абалы менен айкалышта төрт талапты алдыга койду: биринчиден, бардык деңгээлдеги кызматкерлер өздөрүнүн биримдик сезимин жана кесипкөйлүгүн күчөтүшү керек.Биримдик — бардык иште жакшы иштеенун негизи.«Үй-бүлөнү ыдыратпай иш бөлүү, ачуулануу, эл издебей бир нерсеге умтулуу, эки жүздүүлүк менен ыклас кылуу» керек.Экинчиден, бардык деңгээлдеги кызматкерлер эрежелерди жана тартипти билүүсүн күчөтүшү керек.Эрежелерди жана тартипти алдыга коюп, системанын алдында бардыгы бирдей болушун камсыз кылышыбыз керек.Үчүнчүдөн, бардык деңгээлдеги кадрлар жоопкерчилик сезимин күчөтүшү керек.Ар бир кызматкердин өзүнүн уникалдуу кызматы жана милдеттери бар, бул бизге тиешелүү укуктарды жана милдеттерди берет.Демек, ар бир кызматкер ез кызматында жоопкерчиликти алууга батынып, ишкананын бардык кызматкерлери «Бийлик жоопкер болушу керек, жоопкерчилик тартышы керек, кемчиликтерди териштируу керек» деген тушуну-мун мындан ары да жогорулатууга тийиш.Төртүнчүдөн, бардык деңгээлдеги кадрлар ак ниеттүүлүк жана өзүн-өзү тарбиялоо боюнча аң-сезимдерин күчөтүшү керек.Чынчылдык жана езун-езу тар-биялоо жетекчи кадрларга гана тиешелуу болбостон, ошондой эле ар бир кызматкерди.Демек, бардык кызматкерлер атак-даңкка байланбашы, пайдага чаташтырбоо, нерселерден чарчабоо үчүн өзүн-өзү тартипке салуу аң-сезимин такай күчөтүшү керек.


Посттун убактысы: 27-сентябрь 2021-жыл