Drilling Rig
КЕЛЕЧЕК АЛЫСТА ТУРАЛАТ.АМАН КАЛУУ САПАТЫ, ГАРМОНИЯЛЫК ӨНҮГҮҮ.

Бургулоочу машина